POEZJA

Wędrujące oko poetki

1

Czytając najnowszy tomik poezji Krystyny Dąbrowskiej, zeszłorocznej laureatki Nagrody Kościelskich i wespół z Łukaszem Jaroszem inauguracyjnej edycji Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej, aż chciałoby się zakrzyknąć: nihil novi! I nie byłby to (broń boże!) okrzyk niezadowolenia. Sęk bowiem w tym, że utworom zgromadzonym w „Czasie i przesłonie” rewolucji i eksperymentów nie potrzeba, bo Dąbrowska ponownie wspina się na poetyckie wyżyny.

Continue reading